Informujemy, iż dostęp do naszej strony parafialnej
możliwy jest pod adresem:
www.annuarita.radom.pl
jak równie
ż:
www.annuarita.pl
 
6 kwietnia 2014r.
V NIEDZIELA WILEKIEGO POSTU
 

               J 11,1-45               

 ,, Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz ujrzysz chwałę Bożą”


Pozorne zwlekanie Jezusa nie jest wynikiem obojętności. Ma ono na celu pomnożenie wiary uczniów, Marty i Marii, a także świadków tego zdarzenia. Zdaje się, że uczniowie będąc blisko Jezusa nie rozumieli do końca tego, co chciał im przekazać. Jezus widzi potrzebę pomocy, słyszy nasze wołanie, odczuwa razem z nami, tak jak rozrzewnił się przy grobie Łazarza.  Jego propozycja przekracza ludzkie oczekiwania. W Nim jest wiele więcej, niż tylko uzdrowienie - w Nim jest życie! Jeśli uwierzysz – będziesz prawdziwie żył dla Pana w codzienności!

Marcin i Agnieszka Machnio