UDB

Studenci i wykładowcy Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci Diecezji Radomskiej spotkali się na uroczystym zakończeniu roku akademickiego w sobotę, 19 czerwca w parafii pw. Opieki Św. Józefa w Jedlni Letnisko. Spotkanie wspólnoty uniwersyteckiej uczniów z wykładowcami i rodzicami miało dwie części. O godz. 18.00 rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele, której przewodniczył i homilię wygłosił moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr Jacek Kucharski i jednocześnie rektor dziecięcego uniwersytetu.

Mszę św. koncelebrował wykładowca ks. proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu Mirosław Nowak i ks. mgr Michał Faryna wikariusz parafii bł. Annuarity w Radomiu. Całą wspólnotę powitał
ks. kan. Andrzej Margas – proboszcz parafii i opiekun duchowy oddziału uniwersytetu w Jedlini Letnisko. Po mszy św. uczniowie-studenci otrzymali dyplomy „Znawcy Pisma Świętego”
stopnia I II i III.  Dyplomy z gratulacjami młodym studentom poza moderatorem wręczali wykładowcy.

Druga część zakończenia roku akademickiego miała miejsce w ogrodzie przy Domu Duszpasterskim, gdzie ks. kan. Andrzej i s. Bożena Molendowska przygotowali poczęstunek przy grillu i ze słodyczami dla młodych studentów wraz z rodzicami i wykładowców. Radości było wiele. Wszystko doskonale smakowało, a niektórzy studenci podchodzili po kiełbaski z bisem. Ostatnim akcentem zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci Diecezji Radomskiej były wspólna modlitwa oraz  życzenia ks. Kucharskiego z błogosławieństwem na okres wakacji.

Zapraszamy do galerii.

bozUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa dla wszystkich katolików staje się wielką manifestacją wiary i przynależności do Chrystusa. W tym dniu licznie zgromadzeni wyznawcy Jezusa wychodzą wraz ze swoim Zbawicielem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, by prosić o Boże łaski dla swoich rodzin i wspólnoty parafialnej. Chrześcijanie w szczególny sposób święcą Ciało i Krew Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę Pańską. Ostatnia Wieczerza ma co prawda swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa i dlatego jest to święto smutne. Boże Ciało natomiast to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii. 

Czytaj więcej...

zakWieczorem 14 czerwca na Mszy św. o godz. 18.00 spotkaliśmy się we wspólnocie Ruchu Światło - Życie i Służby Liturgicznej Ołtarza, by podziękować Panu Bogu za miniony rok formacyjny. Radość nasza była tym większa, iż przeżywaliśmy w naszej wspólnocie 20 rocznicę święceń kapłańskich ks. Pawła Gogacza, który od 15 lat wspiera nas swoją posługą duszpasterską. Do grona ministrantów włączyliśmy chłopców, którzy przez 9 miesięcy przygotowywali się przez cotygodniowe spotkania do podjęcia zadań w służbie Liturgicznej Ołtarza. A także najmłodsza grupa dziewcząt oficjalnie została włączona do grupy Oazy Dzieci Bożych.

Czytaj więcej...

facebook

Msze Święte

Dni powszednie
7:00, 18:00
Adwent
6:00, 18.00
Niedziele
7:00, 8:00, 10:00, 12:30, 18:00
Msza z kazaniem dla dzieci
11:15

 

Kancelaria parafialna

Czynna we wtorki, piątki i soboty
w godzinach: 16.30-18.00
tel. 48 345 98 24

 

 

gosc radom

 

 

dr

 

 

plus

 

 

caritas radom

 

 

wsd