Informujemy, iż dostęp do naszej strony parafialnej
możliwy jest pod adresem:
www.annuarita.radom.pl
jak równie
ż:
www.annuarita.pl
 

19 października

XXIX Niedziela Zwykła

Mt 22, 15-21

            Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Najważniejsze słowa dzisiejszej Ewangelii. Jezus w odpwiedzi na prowokacyjne pytanie faryzeuszów ukazuje tę ważną prawdę – jeśli zapraszasz Boga do swojego życia, jeśli chcesz z Nim żyć na codzień, to każdego dnia trzeba oddać Mu to, co do Niego należy. Osobista modlitwa, przestrzeganie przykazań, miłość bliźniego – to tylko niektóre przejawy oddawania Bogu tego, co do Niego należy. Przez te czynności oddaje się Bogu chwałę; oddaje się to, co Mu się należy.

 

25 października

XXX Niedziela Zwykła

Mt 22, 34-40

            Dzisiejsze słowa Jezusa wpisują się w treść Ewangelii usłyszanej tydzień temu. Podstawowe przykazanie – Przykazanie Miłości Boga i bliźniego. Na tych przykazaniach – zgodnie ze słowami Jezusa – opiera się całę Prawo i Prorocy, czyli podstawa życia religijnego Izraela. Na tych dwóch przykazaniach opiera się życie każdego chrześcijanina. Miłość to pragnienie dobra dla drugiej osoby. Kierując się w swoim życiu miłością, prawdziwą miłością, każdy z nas staje się prawdziwym chrześcijaninem.

 

dk. Karol Borkowicz