bozUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa dla wszystkich katolików staje się wielką manifestacją wiary i przynależności do Chrystusa. W tym dniu licznie zgromadzeni wyznawcy Jezusa wychodzą wraz ze swoim Zbawicielem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, by prosić o Boże łaski dla swoich rodzin i wspólnoty parafialnej. Chrześcijanie w szczególny sposób święcą Ciało i Krew Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę Pańską. Ostatnia Wieczerza ma co prawda swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa i dlatego jest to święto smutne. Boże Ciało natomiast to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii.  Tradycyjnie święto to obchodzi się w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. Jego korzenie sięgają XII wieku, kiedy to św. Julianna z Cornillon – zakonnica klasztoru augustianek – doznała objawienia, w którym Jezus Chrystus zażądał, aby wprowadzić święto ku czci Eucharystii. Po dokładnym przyjrzeniu się cudom oraz objawieniom postanowiono uznać objawienia za wiążące i ustanowić rzeczone święto, którego pierwsza celebracja odbyła się w 1246 roku.

 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ubogacili tę uroczystość w naszej wspólnocie parafialnej. Szczególnie dziękujemy za przygotowanie czterech ołtarzy i liczny udział w procesji. Zapraszamy w czwartek 22 czerwca na zakończenie tradycyjnej Oktawy Bożego Ciała wraz z procesją o godz. 18.00.  

Zapraszamy do Galerii

facebook

Msze Święte

Dni powszednie
7:00, 18:00
Adwent
6:00, 18.00
Niedziele
7:00, 8:00, 10:00, 12:30, 18:00
Msza z kazaniem dla dzieci
11:15

 

Kancelaria parafialna

Czynna we wtorki, piątki i soboty
w godzinach: 16.30-18.00
tel. 48 345 98 24

 

 

gosc radom

 

 

dr

 

 

plus

 

 

caritas radom

 

 

wsd