Intencje Mszy świętych
w tygodniu od 26 czerwca do 2 lipca 2017 roku

Poniedziałek 26 czerwca

7.00 

   1. + Janinę Jana Latos

   2. + Barbarę Darmograj

10.00       

    1.O błog. Boże dla Przedzszkola nr 8 w 30 r. powstania

18.00

1. O błog. Boże   dla Grażyny i Tadeusza Jaworskich w 35 r. śl. i całej rodziny

2.+ Jana Sędzickiego w 18 r. śm., Halinę, Zofię, Franciszka Sędzickich, Stanisławę, Edwarda Czarneckich, Zygmunta Wachnickiego

Wtorek 27 czerwca

7.00

   1. + Władysława i Wacława Kuraś

   2. + Jana Tomasika w 30 dz. śm.

18.00

1. + Jana Lucynę Augustyńskich

2. + Władysława i Danielę Śwircz

Środa 28 czerwca św. Ireneusza

7.00

   1. + Wiesławę Łukomską w 30 dz.śm.

   2. + Barbarę Darmograj

18.00

1. + O błog. Boże dla Kamila Batora w 18 r. ur.

2. + Romana Popławskiego w 1 r. śm. i zm z rodz.

Czwartek 29 czerwca Uroczystość św. Piotra i Pawła

7.00

1. + Barbarę Darmograj

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1. O błog. Boże dla Dagmary Kowal w r. ur.

2. + Igę Cieślińską w 1 r. śm. i zm z rodz.

3. + Elżbietę Mikulską w 7 dz. śm.

Piątek 30 czerwca

7.00

1. + Włodzimierza Kwapińskiego w 10 r. śm.

2. + Barbarę Darmograj

18.00

1. O błog. Boże dla Weroniki Rdzanek w 15 r. ur.

2. + Janinę, Ryszarda Mastalerz

Sobota 1 lipca

7.00

1. + Mariana, Stanisława, Mariannę Farbiś, Anielę, Franciszka, Jana i Stefana

18.00

1. KŻR

   

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 lipca

7.00

1. + Jadwigę, Jana Figarskich, Janinę, Tadeusza, Mieczysława Sokołowskich

8.00

1. + Łukasza w 12 r. śm., Otolie, Jana Marciniaków i zm. z rodz. Gwardowskich

10.00

1. O błog. Boże dla Anny Płatos w r. ur. i całej rodz.

11.15

1. + Jana Warchoła w 7 r. śm., Wacława Dudę w 2 r. śm., Cecylię Duda w 14 r. śm. Stanisława Baby w 2 r. śm.

12.30

1. O nawrócenie dzieci od zniewoleń i opiekę Boża dla ich rodzin

18.00

1. + Mariana Piskorskiego

facebook

Msze Święte

Dni powszednie
7:00, 18:00
Adwent
6:00, 18.00
Niedziele
7:00, 8:00, 10:00, 12:30, 18:00
Msza z kazaniem dla dzieci
11:15

 

Kancelaria parafialna

Czynna we wtorki, piątki i soboty
w godzinach: 16.30-18.00
tel. 48 345 98 24

 

 

gosc radom

 

 

dr

 

 

plus

 

 

caritas radom

 

 

wsd